Zakladatelia

Myšlienka založiť Akadémiu má svoj pôvod v potrebe vzdelávania a zvyšovania expertných kompetencií profesionálov v oblasti Public Affairs. Akadémia pôsobí v regióne CEE (CZ, PL) a na Slovensko prichádza v partnerstve s CEC Group.