International public affairs academy

IPAA je prvou vzdelávacou inštitúciou v oblasti Public Affairs a lobingu v stredoeurópskom priestore. Akadémia je inovatívnou platformou zameranou na transfer poznatkov formou školení a odborných seminárov pre súčasných i budúcich profesionálov pôsobiacich v oblasti Public Affairs. Staňte sa i Vy súčasťou profesionálnej siete Akadémie!

Prihláste sa ešte dnes!

Najbližšia edícia Akadémie začína v zime 2023/2024

O Akadémii

Akadémia poskytuje profesionálne vzdelávanie formou transferu poznatkov v oblasti Public Affairs. Spolu s praktickým zameraním v súlade so starostlivo zostavenými tematickými okrhumi, skúsení lektori a experti z praxe vytvárajú inšpiratívne prostredie pre zdieľanie skúseností. Akadémia integruje viaceré oblasti, ktoré sú súčasťou komplexného a profesionálneho výkonu Public Affairs, a tak predstavuje ideálnu platformu pre prehĺbenie odborných kompetencií účastníkov ako aj získanie nových kompetencií.

Zakladatelia Akadémie: CEC Group

CEC Group je vedúcou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti Public Affairs. V krajinách Vyšehradskej štvorky (PL – HU – CZ – SK) slovenský tím aktívne pôsobí aj v rámci CEC Group a poskytuje profesionálne poradenstvo v celom rade odvetví pri ich vstupe, presadzovaní záujmov a úspešnom fungovaní v stredoeurópskom regióne.

Akadémiu nájdete v Bratislave

Bratislava

Prihláste sa ešte dnes!

Najbližšia edícia Akadémie začína v zime 2023/2024