O Akadémii

Súčasná dynamika procesov, ktoré majú presah na verejný diskurz, podčiarkuje nevyhnuťnosť ich porozumenia v plnej komplexnosti.

Ako profesionáli v oblasti Public Affairs vnímame komplexnosť procesov (a ich volatilite) vo svetle sociálnej, ekonomickej a politickej reality a v rámci jednotlivých kurzov Akadémie sa preto zameriame na ich špecifiká a ich vývojové tendencie.

 

Kurzy Akadémie sú určené profesionálom z oblastí verejných záležitostí, vonkajších vzťahov či korporátnej komunikácie.

Cieľom Akadémie je prispieť k vzdelávaniu expertov v oblastiach verejných záležitostí, vonkajších vzťahov či korporátnej komunikácie a pokytovať ucelený prehľad o fungovaní odvetia reflektujúc jeho špecifiká a princípy etiky a profesionality pri výkone činností v oblasti Public Affairs.