8týdenní kurz

Pečlivě navržený program a zaměření na praktické znalosti komunikace s veřejností poskytují jedinečnou kombinaci a prvotřídní znalosti. Účastníci akademie budou mít možnost efektivně získat praktické znalosti od nejlepších odborníků a zároveň si udělat pořádek ve svých dosavadních znalostech firemní komunikace. Začínáme 7. října 2024. Kurz bude probíhat každé pondělí (kromě svátků) od 16 do 20 hod. v prostorách IPAA na Jánském vršku 13, Praha 1.

2 měsíce
8 setkání
32 hodín vyučovania

Pro koho je tento program vhodný?

Tento kurz je určen všem, kteří se zabývají firemní komunikací, korporátní agendou a lobbingem, a chtějí si prohloubit své znalosti v této oblasti. Vhodný je rovněž pro experty běžně se věnující strategii nebo řízení rizik společnosti.

Informace o programu

 • osobní setkání doplněná online podklady
 • dvouměsíční kurz
 • 4 hodiny týdně
 • 39 000 Kč bez DPH

Témata programu

Náš kurz absolventům umožní:

 • pochopit roli firemní komunikace a její přidanou hodnotu pro celou organizaci,
 • pochopit vztah mezi médii, politikou a (vlastním) byznysem,
 • orientovat se v praktickém fungování legislativního procesu,
 • ovládat všechny techniky a nástroje Public Affairs a vytvořit PA strategii,
 • získat podpůrné nástroje pro styk s veřejnou a státní správou, včetně specifik využívání PA agentur a lobbyingu prostřednictvím profesních sdružení a komor,
 • lépe komunikovat s politiky díky pochopení jejich potřeb a požadavků,
 • efektivně pracovat s médii při prosazování firemní agendy,
 • posunout firemní komunikaci na úroveň 3.0 pomocí CSR a digitální advokacie.

Program kurzů

1. část - 1 hodina
Expert meeting
PA v širším kontextu korporátní agendy

Komunikační aktivity moderních korporací probíhají na celé řadě front – klasický marketing, CSR, PA, krizová komunikace, atd. I proto není úplně snadné správně vymezit roli public affairs a lobbingu v celkové firemní organizaci. Bez toho se ale tento nástroj jen velmi těžce bude používat.

Úloha experta na PA komunikace je velkou výzvou, jelikož je nesmírně komplexní, vyžaduje nejen výbornou znalost cílů společnosti, ale také politických reálií a reality, ve které bude firma tyto cíle prosazovat. Přesné vydefinování cílů, koordinace veškeré firemní komunikační politiky, budování samotné PA strategie – to je pouze část z výzev, kterým čelí specialisté řídící obraz společnosti v očích všech relevantních stakeholdrů. Samotné přímé prosazování vlastních firemních zájmů pak vyžaduje hodně diplomacie, ale taky strategický pohled na firmu a její podnikatelské okolí.

2. část - 3h
Expert meeting
Základní principy PA a teorie

Co znamená public affairs, lobbing, government affairs, jaké činnosti zahrnuje. Typologie pozic v rámci PA (inhouse, agentura, konzultant, asociace, nevládní organizace…). Míra regulace v různých odvětvích a důsledky pro public affairs stategii.

1. část - 2 hod
Expert meeting
Lobbing a jeho role v moderních demokraciích

Pohled na lobbing a PA z pohledu akademické a nestranného pozorovatele. Jaké je jeho místo v demokracii, je ho potřeba regulovat? Lobbyista jako aktér moderní politiky, rozhodovacích procesů a součást demokracie.

Znalost vazeb mezi demokracií a lobbingem, různých podob lobbingových aktivit a otázka informační transparentnosti v celém procesu se může jevit až příliš teoretická na první pohled, ale ve skutečnosti vhodně doplňuje praktickou stránku aktivit komunikačního experta.

1. část - 2 hod
Workshop
Budování strategie PA

Jak efektivně reprezentovat zájmy své firmy/odvětví v rámci čím dál víc se propojující Evropy. Jak správně zvolit nástroje? Kdy využít národní a kdy raději evropské asociace? Jak v nich prosadit názor vlastní společnosti? V jaké fázi a jak efektivně lze ovlivnit budoucí evropskou, a tudíž i českou legislativu? Je evropský legislativní proces podobný tomu českému? Jaká má specifika? Případová studie konkrétní úspěšné akce.

1. část - 2 h
Expert meeting
Jak se neztratit v labyrintu legislativního procesu a kde správně uplatnit Vaše stanoviska/požadavky.

Jak se neztratit v legislativním procesu a hlavně, kdy a kde správně uplatňovat vlastní požadavky a postoje. Legislativní proces by měl být velmi dobře prozkoumanou mapou pro každého, kdo se zajímá o politiku a lobbing. Nicméně, tato mapa se v čase dynamicky mění pod rukama a má celou řadu zákony daných procesů a postupů. Vedle toho se také proměňuje relativní vliv jednotlivých součástí celého procesu.

2. část - 2 h
Workshop
Jak se neztratit v labyrintu legislativního procesu a kde správně uplatnit Vaše stanoviska/požadavky

V rámci interaktivního workshopu se vzájemně provedeme všemi elementy legislativního procesu – od veřejných konzultací, meziresortních konzultací, prací parlamentních výborů. Transparentně vysvětlíme, v jaké fázi celého procesu je nejvhodnější začít obhajovat a prosazovat své zájmy, aby měly co největší šanci na úspěch.

1. část
Expert meeting
PA strategie a její nástroje - jak správně poskládat puzzle

Úkolem experta na PA komunikace je velkou výzvou, jelikož je nesmírně komplexní, vyžaduje nejen výbornou znalost cílů společnosti, ale také politických reálií a reality, ve které bude firma tyto cíle prosazovat. Přesné vydefinování cílů, koordinace veškeré firemní komunikační politiky, budování samotné PA strategie – to je pouze část z výzev, kterým čelí specialisté řídící obraz společnosti v očích všech relevantních stakeholderů. Samotné přímé prosazování vlastních firemních zájmů pak vyžaduje hodně diplomacie, ale také strategický pohled na firmu a její podnikatelské okolí.

Všechny elementy korporátní komunikace by měly vycházet z jasně definované PA strategie. A je jedno, jestli se jedná o dlouhodobý plán nastavený z evropských centrál nadnárodních korporací, nebo o roční rozvrh nejdůležitějších PA aktivit – vše záleží na firemní politice. Rolí specialisty PA je nastínit v souladu s reálnými požadavky nejúčinnější strategii komunikace se všemi relevantními stakeholdery, a to s využitím zdrojů, které má společnost momentálně k dispozici.

2. část
Expert workshop
Tvorba PA strategie

Průběžné mapování stakeholderů, analyzování, networking – všechny tyto aktivity jsou denním chlebem všech PA specialistů. Množina nástrojů využívaných v lobbyingu a PA komunikaci je velmi široká. I proto je velmi důležité pro každého, kdo se živí prosazováním zájmů společnosti, umět si vybrat správné nástroje pro daný úkol. I toto si vyzkoušíme v praxi při řešení případové studie.

1. část
Expert meeting
Vnímání korporátní komunikace a lobbingu politiky/exekutivy

Jaké je vnímání korporátní komunikace a lobbingu ze strany politiků? Jak politici vnímají a interpretují korporátní aktivity? Jsou často vystaveni lobbingu? A jak jsou připraveni na diskusi s byznysem?

Často probíhá diskuse a analýza úspěšnosti korporátní komunikace a lobbingu ze strany byznysu. Nicméně, jen málokdy se člověku dostane pohled/názor z druhé strany, tj. jak jsou firemní aktivity vnímané ze strany samotných politiků. Díky přítomnosti politiků, respektive legislativců, na kurzu, mohou studenti lépe pochopit, jak efektivněji vést dialog mezi světem politiky a světem byznysu, ale taky navnímat a lépe pochopit pozici politiků při komunikaci se světem byznysu.

2. část
Expert meeting
Vnímání korporátní komunikace a lobbingu očima politika a legislativce

Jak vnímá legislativní moc lobbying? Kde je jeho přidaná hodnota a jak lobbovat, aby to bylo v souladu s etickými standardy a transparentností.

1. část
Setkání s mediálním expertem
PA agentura - vs in-house lobbing - cíle, rozdíly, aktivity

Řídit korporátní komunikaci v rámci vlastní společnosti je jen jedna strana mince. Druhou je externí poradenství v roli PA konzultanta. Rozdíly jsou v přístupech, stylu práce, rozsahu vykonávaných aktivit, i když obě role vyžadují výrazné kognitivní a sociální dovednosti. Rozdíl je rovněž v možnosti ovlivňovat celkovou korporátní komunikaci. Manažer uvnitř společnosti z logiky věci koordinuje mnohem více procesů a oblastí. Externí konzultant, na druhou stranu, koordinuje mnohem více sektorů (zpravidla pracuje pro více klientů). Obojí má své výhody i nevýhody. Jak se tedy oba tyto přístupy liší a jak vypadá každodenní pracovní život obou druhů lobbistů?

2. část
Expert meeting
Lobbing prostřednictvím profesních sdružení a komor

Lobbovat a účinně prosazovat své zájmy může firma napřímo svými zaměstnanci, prostřednictvím profesionální konzultantů, ale využít lze velmi efektivně i různá profesní sdružení a komory. Jak? K čemu? Jaké jsou výhody a úskalí a jak tuto možnost využít na maximum?

1. část
Expert meeting
Jaká témata jsou atraktivní pro politiky?

Fakta, emoce, vliv – vektory vlivu v politice. Jednou z definic politiky je získáváni moci a vlivu. V této hře o moc hrají emoce velkou roli, frakce formují strany a politický vliv není sdílen jen mezi koaličními partnery, ale taky v rámci partajních struktur. Tato komplexita vytváří mozaiku vektorů politické moci a je potřeba je umět číst. Zároveň je potřeba správně pochopit, jak politici pracují s informacemi, podněty a sděleními při své každodenní práci a tudíž, jak upravit vlastní sdělení vůči nim, aby byla větší šance, že se téma důležité pro firmu v politickém procesu ujme.

2. část
Expert meeting
Mediální vnímání - jak média vnímají politiku a její aktéry, včetně PA

Opět pohled z druhé strany – jak média vnímají politiku a její aktéry. Média a politika žijí v inherentní symbióze. Pohled na svět politických vztahů očima mediálních expertů a novinářů obohatí naši komplikovanou mozaiku světa politické a korporátní komunikace. Jak média ovlivňují politiku? Jak politici využívají média pro prosazování své agendy? Jak dochází k výměně informací mezi novináři a státní administrativou?

1. část
Expert meeting
Udržitelnost a veřejně prospěšná témata v PA

CSR není jenom buzz word, ale je to integrální a promyšlená součást korporátní identity a korporátní komunikace. Jak s ní lze efektivně pracovat, aby vedle kultivace dobrého jména společnosti v širší komunitě napomáhala prosazování zájmů společnosti si předvedeme na příkladech z praxe a interaktivního workshopu.

2. část
Workshop
Data & expertise driven advocacy

V rámci bloku se dozvíte, jak efektivně a objektivně pracovat s daty, jak analýzami a studiemi podepřít své teze. Jak je zadávat, jak je nezadávat, a jak se vyhnout zkreslení výsledků, jejichž prezentace v prostředí online dostupnosti informací a konkurence zájmových skupin působí v PA zásadní škody.

Mám zájem o kurz!