Public Affairs pro neziskový sektor

1 den
6 hodin
4 přednášející

Pro koho je tento program vhodný?

Tento kurz je určen všem, kteří se zabývají komunikací a lobbingem v neziskovém sektoru, a chtějí si prohloubit své znalosti v oblasti Public Affairs.

Formát

Celodenní intenzivní kurz

Témata programu

Náš kurz absolventům umožní:

  • pochopit roli Public Affairs a jejich přidanou hodnotu pro celou organizaci,
  • porozumět vztahu mezi činností neziskové organizace, médii a politikou,
  • orientovat se v praktickém fungování legislativního procesu,
  • ovládat všechny techniky a nástroje Public Affairs a vytvořit PA strategii,
  • získat podpůrné nástroje pro styk s veřejnou a státní správou,
  • lépe komunikovat s politiky díky pochopení jejich potřeb a požadavků,
  • efektivně pracovat s médii při prosazování své agendy,
  • posunout komunikaci organizace na úroveň 3.0 pomocí digitální advokacie.
Mám zájem o kurz!