Zakladatelé

Myšlenka založit IPAA se zrodila z potřeby podpořit vzdělávání profesionálů působících především v oblasti komunikace, corporate affairs, government affairs a vnějších vztahů. Vhled do této oblasti mohou díky nám získat také pracovními působící v právních odděleních, marketingu, CSR a sales pro veřejný sektor.

Václav Kopecký

Head of Government Relations CEC Group

Václav Kopecký působí jako Head of Government Relations v mezinárodní poradenské firmě CEC Group (dříve CEC Government Relations).

S CEC Group spolupracuje již od roku 2012 s krátkou přestávkou v roce 2015, kdy pracoval jako poradce pro Českou technologickou agenturu v Číně. V minulosti se také např. podílel na tvorbě politických kampaní, pracoval jako poslanecký asistent či působil v neziskovém sektoru jako projektový koordinátor a analytik Asociace pro mezinárodní otázky.

Vystudoval čínská studia na University of Nottingham ve Velké Británii a teritoriální studia na Univerzitě Karlově v Praze, kde nyní externě vyučuje vztahy střední Evropy a Číny.

Lenka Kovačovská

jednatelka International Public Affairs Academy

Lenka Kovačovská je absolventkou magisterského i doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Energetice se věnuje nejen svůj celý profesní život, ale rovněž akademický. Doktorát obhájila s prací na téma “Liberalizace trhů s elektřinou a zemním plynem v EU” a na VŠE již sedmým rokem vyučuje předmět Geopolitics of energy in the 21st century. V minulosti na VŠE vedla rovněž Institut energetické ekonomie.

Profesně působila 5 let v oddělení strategie společnosti ČEPS, následně pracovala 5 let na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde to dotáhla až na pozici náměstkyně ministra pro řízení sekce energetiky. V té době rovněž zastávala pozici členky dozorčí rady NET4GAS a členky, respektive předsedkyně dozorčí rady ČEPS. Následně 4 roky byla výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu, v rámci kterého reprezentovala zájmy českého plynárenství v ČR i v zahraničí.

Od roku 2022 působí jako energetický a PA konzultant pro české i nadnárodní firmy působící primárně v energetice. V roce rovněž 2022 založila českou pobočku International Public Affairs Academy, jejíž výkonnou ředitelkou je doposud.

Václav Nekvapil

Managing Partner CEC Group

Václav Nekvapil vede od roku 2010 českou pobočku mezinárodní poradenské firmy CEC Group (dříve CEC Government Relations).

Vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a veřejnou správu a diplomacii na École Nationale d´Administration (ENA) ve Francii. V roce 2013 obhájil disertační práci na Univerzitě Karlově v oboru politologie.

Před nástupem do CEC působil v neziskovém sektoru jako místopředseda a ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, dále ve státní správě (Úřad vlády, Parlament České republiky) a v oblasti politického marketingu.

V roce 2021 vydal v nakladatelství Grada popularizační knihu o lobbingu “Všichni jsme lobbisté“.