Zakladatelé

Myšlenka založit IPAA se zrodila z potřeby podpořit vzdělávání profesionálů působících především v oblasti komunikace, corporate affairs, government affairs a vnějších vztahů. Vhled do této oblasti mohou díky nám získat také pracovními působící v právních odděleních, marketingu, CSR a sales pro veřejný sektor.

Václav Kopecký

Head of Government Relations CEC Group

Václav Kopecký působí jako Head of Government Relations v mezinárodní poradenské firmě CEC Group (dříve CEC Government Relations).

S CEC Group spolupracuje již od roku 2012 s krátkou přestávkou v roce 2015, kdy pracoval jako poradce pro Českou technologickou agenturu v Číně. V minulosti se také např. podílel na tvorbě politických kampaní, pracoval jako poslanecký asistent či působil v neziskovém sektoru jako projektový koordinátor a analytik Asociace pro mezinárodní otázky.

Vystudoval čínská studia na University of Nottingham ve Velké Británii a teritoriální studia na Univerzitě Karlově v Praze, kde nyní externě vyučuje vztahy střední Evropy a Číny.

Lenka Kovačovská

jednatelka International Public Affairs Academy

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Energetice se věnuje nejen celý svůj profesní život, ale rovněž akademický – doktorát obhájila na téma “Liberalizace trhů s elektřinou a zemním plynem v EU”.

Na Vysoké školy ekonomické v Praze vyučuje předmět “Geopolitics of Energy in the 21st Century”, v minulosti vedla na téže škole Institut energetické ekonomie. Profesně dále působila na oddělení strategie společnosti ČEPS, následně na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde to dotáhla až na pozici náměstka ministra pro řízení sekce energetiky. Během svého působení rovněž byla členkou dozorčí rady NET4GAS a předsedkyní dozorčí rady ČEPS.

Od roku 2018 působí jako výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu, v rámci kterého reprezentovala zájmy českého plynárenství nejen v rámci ČR, ale i v rámci nadnárodních organizací Eurogas a Marcogaz.

Václav Nekvapil

Managing Partner CEC Group

Václav Nekvapil vede od roku 2010 českou pobočku mezinárodní poradenské firmy CEC Group (dříve CEC Government Relations).

Vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a veřejnou správu a diplomacii na École Nationale d´Administration (ENA) ve Francii. V roce 2013 obhájil disertační práci na Univerzitě Karlově v oboru politologie.

Před nástupem do CEC působil v neziskovém sektoru jako místopředseda a ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, dále ve státní správě (Úřad vlády, Parlament České republiky) a v oblasti politického marketingu.

V roce 2021 vydal v nakladatelství Grada popularizační knihu o lobbingu “Všichni jsme lobbisté“.