PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mezi přednášejícími a hostujícími odborníky jsou vysoce kvalifikovaní odborníci z oblasti veřejných záležitostí, akademičtí pracovníci, zástupci podnikatelské sféry a médií, jejichž rozsáhlé znalosti a zkušenosti zajišťují nejvyšší kvalitu výuky. Jako hlavní metodu výuky budou používat interaktivní diskuse, ale také workshopy s konkrétními případovými studiemi. Praktici s dlouhodou praxí v oboru, aktuální analýzy a formulace workshopů, to vše bude zárukou efektivní komunikace a vynikajícího vzdělávacího zážitku

Lenka Kovačovská

jednatelka International Public Affairs Academy

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Energetice se věnuje nejen celý svůj profesní život, ale rovněž akademický – doktorát obhájila na téma “Liberalizace trhů s elektřinou a zemním plynem v EU”.

Na Vysoké školy ekonomické v Praze vyučuje předmět “Geopolitics of Energy in the 21st Century”, v minulosti vedla na téže škole Institut energetické ekonomie. Profesně dále působila na oddělení strategie společnosti ČEPS, následně na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde to dotáhla až na pozici náměstka ministra pro řízení sekce energetiky. Během svého působení rovněž byla členkou dozorčí rady NET4GAS a předsedkyní dozorčí rady ČEPS.

Od roku 2018 působí jako výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu, v rámci kterého reprezentovala zájmy českého plynárenství nejen v rámci ČR, ale i v rámci nadnárodních organizací Eurogas a Marcogaz.

Jiří Havránek

poslanec Parlamentu České republiky

Jiří Havránek je poslancem Parlamentu České republiky, kde je členem rozpočtového výboru a taktéž výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V rámci tohoto výboru je též předsedou podvýboru pro bytovou politiku a výstavbu.

V minulosti půsopbil jako asistent poslanců zodpovědný za zpracování odborných analýz z oblasti ekonomie, výstavby, trhu práce či sociální oblasti. Zároveň byl tajemníkem odborného týmu ODS pro oblast digitalizace veřejné správy a stavebního zákona. Již během studií se věnoval personalistice a náboru zaměstnanců, v roce 2017 začal podnikat v marketingu a poradenství.

Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze (získal titul Ing.), kde následně působil jako doktorand. Později začal externě spolupracovat s Academií Rerum Civilium – Vysokou školou politických a společenských věd v Kutné Hoře.

Ivan Hodáč

zakladatel, předseda dozorčí rady a bývalý prezident Aspen Institute Central Europe

Ivan Hodáč je zakladatelem, předsedou dozorčí rady a bývalým prezidentem Aspen Institute Central Europe. Rovněž zastává post Senior Advisor pro Teneo CabinetDN, přední konzultační společnost.

Je absolventem University of Copenhagen a College of Europe v Bruggách. V letech 2001 až 2013 byl tajemníkem Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA), dále zastával post zvláštního poradce představenstva ACEA a také zastával pozici vedoucího korporátní kanceláře Time Warner pro Evropu. Působil také jako generální tajemník IFMA/IMACE, Senior Economist v Didier & Associates a pomocný profesor na College of Europe.

Noviny Financial Times Ivana Hodáče nedávno označily za jednu z třiceti nejvlivnějších osobností bruselské politiky.

Jan Hoferek

Specialista na regulatorní problematiku v CEC Group

Jan Hoferek působí jako konzultant se zaměřením na regulatorní problematiku v poradenské firmě CEC Group (dříve CEC Government Relations). Se společností CEC Group spolupracuje od roku 2017.

Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd a právo a právní vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své diplomové práci se podrobně věnoval problematice lobbování a možností jeho regulace v národním i mezinárodním kontextu. V rámci programu Erasmus+ též studoval na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Jeho předchozí pracovní zkušenosti zahrnují soukromý, veřejný i neziskový sektor.

Petr Jonák

Head of Corporate Affairs & Sustainability, T-Mobile

Petr Jonák je ředitelem vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti T-Mobile. Od roku 2015 je rovněž členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy, největšího zástupce zaměstnavatelů v ČR. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Vystudoval VŠE v Praze, absolvoval leadership program na IMD Business School. Pět let působil jako novinář ČTK v Praze a Bruselu. Následně pracoval pro Škoda Auto, finanční skupinu BXR nebo ve společnosti Coca-Cola. Podílel se na strategiích konkurenceschopnosti ČR a byl členem Národní ekonomické rady vlády. Celý život jej baví propojování různých světů, které spolu tolik nemluví, ale měly by.

Petr Just

politolog a vysokoškolský pedagog

PhDr. Petr Just, Ph.D. je absolventem doktorského studia Politologie na FSV UK, kde rovněž od roku 2005 vyučuje (aktuálně jako externí spolupracovník). Od roku 2007 je na hlavní pracovní poměr zaměstnán na Metropolitní univerzitě Praha, kde vede Katedru politologie a anglofonních studií.

Ve své pedagogické a související vědecké a publikační činnosti se zaměřuje na komparativní politologii, zejména na politické, vládní a stranické systémy České republiky (vč. období Československa) a dalších zemí střední Evropy, a dále USA a vybraných zemí západní Evropy. Specializuje se na otázky fungování demokratických systémů a institucí, se zaměřením na postavení prezidentů a druhých parlamentních komor, problematiku koaličního vládnutí, a dále proměn stranických systémů. Absolvoval stáže a studijní pobyty v USA, Korejské republice a na Slovensku, a dále více než dvě desítky pedagogických stážích coby hostující přednášející na zahraničních univerzitách (Island, Slovensko, Litva, USA, Rumunsko, Slovinsko, Kypr, Německo, Maďarsko, Polsko a Turecko). Je autorem či spoluautorem 8 monografií, více než 30 kapitol v monografiích a více než 20 odborných článků.

Pravidelně vystupuje na tuzemských i mezinárodních politologických konferencích, a rovněž poskytuje komentáře a analýzy pro tuzemská i zahraniční média.

Michal Kadera

vedoucí oddělení vnějších vztahů ŠKODA AUTO

Michal Kadera je vedoucím vnějších vztahů ŠKODA AUTO zodpovědným za celkové public/government affairs, politickou komunikaci, CSR, regionální rozvoj a veřejnou podporu.

Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a ukončil postgraduální studium na Právnické fakultě Universität Passau.

Působil jako ředitel CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu (2007-2012), předtím jako vedoucí oddělení pro evropské záležitosti na Ministerstvu školství (2005-2007) a jako expert na právo EU v Senátu Parlamentu ČR (2004-2005).

V rámci časových možností přednáší evropské právo a lobbing na různých univerzitách (Vysoká škola ekonomická, Západočeská univerzita aj.), publikuje o EU a účastní se mezinárodních konferencí. Od roku 2019 je předsedou správní rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Fond je zaměřený na regionální rozvoj Mladoboleslavska s alokací 780 mil Kč.

Pavlína Kalousová

Corporate Affairs & Communications Director Plzeňský Prazdroj CZSK

Pavlína Kalousová je ředitelka firemních vztahů a komunikace pro ČR, Slovensko a Německo Plzeňského Prazdroje. Ve vedení společnosti odpovídá za oblast udržitelnosti, public affairs a komunikace.

Před nástupem do Prazdroje založila alianci Byznys pro společnost, ze které vybudovala nejúspěšnější tuzemskou organizaci v oblasti firemní odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Pracovala na strategiích předních společností ve střední Evropě v oblasti udržitelnosti a diverzity. Více než 10 let byla také místopředsedkyní poradního orgánu vlády pro neziskové organizace a oblast sociální odpovědnosti.

Stála u zrodu inovativních projektů se společenským dopadem, jako jsou například dárcovské sms nebo Národní potravinová sbírka. Za svůj přístup získala řadu oborových ocenění, mezi nimi například Českou cenu za PR. Magazín Forbes ji poslední čtyři roky zařadil do žebříčku nejvlivnějších žen Česka.

David Klimeš

novinář, politický komentátor a vysokoškolský pedagog

Novinář a pedagog.

Komentuje politické a ekonomické dění pro Aktuálně.cz a Český rozhlas Plus. Vyučuje žurnalistiku na Fakultě sociálních věd.

Václav Kopecký

Head of Government Relations CEC Group

Václav Kopecký působí jako Head of Government Relations v mezinárodní poradenské firmě CEC Group (dříve CEC Government Relations).

S CEC Group spolupracuje již od roku 2012 s krátkou přestávkou v roce 2015, kdy pracoval jako poradce pro Českou technologickou agenturu v Číně. V minulosti se také např. podílel na tvorbě politických kampaní, pracoval jako poslanecký asistent či působil v neziskovém sektoru jako projektový koordinátor a analytik Asociace pro mezinárodní otázky.

Vystudoval čínská studia na University of Nottingham ve Velké Británii a teritoriální studia na Univerzitě Karlově v Praze, kde nyní externě vyučuje vztahy střední Evropy a Číny.

Jan Mládek

ekonom a politik

Jan Mládek je ředitel Českého Institutu Aplikované Ekonomie.

V roce 1983 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Titul CSc. získal v roce 1990 v Prognostickém ústavu Československé akademie věd, kde pracoval v letech 1984 až 1990 jako vědecký pracovník.

V letech 1991 – 1992 byl poradcem a následně náměstkem ministra na Federálním ministerstvu hospodářství Československé republiky. Poté pracoval jako výzkumný pracovník Středoevropské univerzity v Praze (1992-1998). V letech 1999 – 2001 byl prvním náměstkem Ministra financí ČR. V této funkci zastupoval ČR u Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu, D.C. V letech 2002 – 2005 byl poslancem Parlamentu ČR. Pak byl v letech 2002 – 2006 Ministrem zemědělství. V letech 2007 – 2013 byl ředitelem Českého Institutu Aplikované ekonomie, v letech 2013 -2017 byl opět poslancem. Více než 3 roky byl ministrem průmyslu a obchodu ČR.

Od roku 2017 je opět ředitelem Českého Institutu Aplikované Ekonomie.

Václav Nekvapil

Managing Partner CEC Group

Václav Nekvapil vede od roku 2010 českou pobočku mezinárodní poradenské firmy CEC Group (dříve CEC Government Relations).

Vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a veřejnou správu a diplomacii na École Nationale d´Administration (ENA) ve Francii. V roce 2013 obhájil disertační práci na Univerzitě Karlově v oboru politologie.

Před nástupem do CEC působil v neziskovém sektoru jako místopředseda a ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, dále ve státní správě (Úřad vlády, Parlament České republiky) a v oblasti politického marketingu.

V roce 2021 vydal v nakladatelství Grada popularizační knihu o lobbingu “Všichni jsme lobbisté“.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Tomáš Prouza je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, viceprezidentem Hospodářské komory a viceprezidentem evropského sdružení EuroCommerce.

Vystudoval diplomacii a ekonomickou žurnalistiku na VŠE Praha, vzdělání pro byznys si doplnil studiem MBA na britské The Open University.

V roce 2000 založil úspěšný server www.penize.cz, v letech 2004-2007 byl náměstkem ministra financí pro finanční služby, Evropskou unii a fiskální politiku, v roce 2007 spoluzakládal největší finančně-poradenskou firmu Partners a několik let pracoval na reformách finančních trhů pro Světovou banku ve Washingtonu. V lednu 2014 se vrátil do Prahy a působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti, od roku 2016 také jako vládní koordinátor digitální agendy.

V říjnu 2018 převzal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Anna Shavit

politoložka, konzultantka a odbornice na politický marketing

Politoložka, konzultantka a odbornice na politický marketing Anna Shavit přednáší na Karlově univerzitě problematiku související s volebními kampaně, politickým marketingem a propagandou.

Má velké zkušenosti s přípravou volebních strategií a pracovala na mnoha volebních kampaních v České republice, na Slovensku, Balkáně a dalších zemích. Zkušenosti má jak s prezidentskými kampaněmi, tak menšími projekty šitými na míru kandidátovi. Její heslo je, že kampaň nemusí být drahá, aby byla dobrá, musíte ale rozumět tomu, kde kandidujete. Poslední velký projekt, na kterém pracovala byla kampaň koalice SPOLU v parlametních volbách 2021.

Anna Shavit je doktorkou politologie, je bývalou absolventkou Fulbrightova stipendia (Columbia University New York 2007/2008).

Aleš Rod

Ekonom, podnikatel a vysokoškolský pedagog

Doktorát v oboru Ekonomická teorie získal na Vysoké škole ekonomické v Praze a nadále se věnuje akademické činnosti. Jeho výzkumný zájem se týká ekonomie regulace s aplikacemi v energetice a odpadovém hospodářství, veřejných financích, bankovnictví, zabývá se také analýzou stínové ekonomiky nebo závislostního chování.

V Centru ekonomických a tržních analýz (CETA) řídí výzkumné projekty, konzultuje strategické projekty pro veřejný i soukromý sektor v ČR i v zahraničí, investuje do malých firem a pomáhá neziskovému sektoru.

Je členem správní rady Anglo-American University a Spotřebitelského fóra.