PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mezi přednášejícími a hostujícími odborníky jsou vysoce kvalifikovaní odborníci z oblasti veřejných záležitostí, akademičtí pracovníci, zástupci podnikatelské sféry a médií, jejichž rozsáhlé znalosti a zkušenosti zajišťují nejvyšší kvalitu výuky. Jako hlavní metodu výuky budou používat interaktivní diskuse, ale také workshopy s konkrétními případovými studiemi. Praktici s dlouhodou praxí v oboru, aktuální analýzy a formulace workshopů, to vše bude zárukou efektivní komunikace a vynikajícího vzdělávacího zážitku

Lenka Kovačovská

jednatelka International Public Affairs Academy

Lenka Kovačovská je absolventkou magisterského i doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Energetice se věnuje nejen svůj celý profesní život, ale rovněž akademický. Doktorát obhájila s prací na téma “Liberalizace trhů s elektřinou a zemním plynem v EU” a na VŠE již sedmým rokem vyučuje předmět Geopolitics of energy in the 21st century. V minulosti na VŠE vedla rovněž Institut energetické ekonomie.

Profesně působila 5 let v oddělení strategie společnosti ČEPS, následně pracovala 5 let na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde to dotáhla až na pozici náměstkyně ministra pro řízení sekce energetiky. V té době rovněž zastávala pozici členky dozorčí rady NET4GAS a členky, respektive předsedkyně dozorčí rady ČEPS. Následně 4 roky byla výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu, v rámci kterého reprezentovala zájmy českého plynárenství v ČR i v zahraničí.

Od roku 2022 působí jako energetický a PA konzultant pro české i nadnárodní firmy působící primárně v energetice. V roce rovněž 2022 založila českou pobočku International Public Affairs Academy, jejíž výkonnou ředitelkou je doposud.

Jiří Havránek

poslanec Parlamentu České republiky

Jiří Havránek je poslancem Parlamentu České republiky, kde je členem rozpočtového výboru a taktéž výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V rámci tohoto výboru je též předsedou podvýboru pro bytovou politiku a výstavbu.

V minulosti půsopbil jako asistent poslanců zodpovědný za zpracování odborných analýz z oblasti ekonomie, výstavby, trhu práce či sociální oblasti. Zároveň byl tajemníkem odborného týmu ODS pro oblast digitalizace veřejné správy a stavebního zákona. Již během studií se věnoval personalistice a náboru zaměstnanců, v roce 2017 začal podnikat v marketingu a poradenství.

Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze (získal titul Ing.), kde následně působil jako doktorand. Později začal externě spolupracovat s Academií Rerum Civilium – Vysokou školou politických a společenských věd v Kutné Hoře.

Ivan Hodáč

zakladatel, předseda dozorčí rady a bývalý prezident Aspen Institute Central Europe

Ivan Hodáč je zakladatelem, předsedou dozorčí rady a bývalým prezidentem Aspen Institute Central Europe. Rovněž zastává post Senior Advisor pro Teneo CabinetDN, přední konzultační společnost.

Je absolventem University of Copenhagen a College of Europe v Bruggách. V letech 2001 až 2013 byl tajemníkem Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA), dále zastával post zvláštního poradce představenstva ACEA a také zastával pozici vedoucího korporátní kanceláře Time Warner pro Evropu. Působil také jako generální tajemník IFMA/IMACE, Senior Economist v Didier & Associates a pomocný profesor na College of Europe.

Noviny Financial Times Ivana Hodáče nedávno označily za jednu z třiceti nejvlivnějších osobností bruselské politiky.

Jan Hoferek

Specialista na regulatorní problematiku v CEC Group

Jan Hoferek působí jako konzultant se zaměřením na regulatorní problematiku v poradenské firmě CEC Group (dříve CEC Government Relations). Se společností CEC Group spolupracuje od roku 2017.

Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd a právo a právní vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své diplomové práci se podrobně věnoval problematice lobbování a možností jeho regulace v národním i mezinárodním kontextu. V rámci programu Erasmus+ též studoval na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Jeho předchozí pracovní zkušenosti zahrnují soukromý, veřejný i neziskový sektor.

Petr Jonák

Corporate Affairs & Sustainability Director, SAZKA

Petr Jonák je . Od roku 2015 je rovněž členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy, největšího zástupce zaměstnavatelů v ČR. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Vystudoval VŠE v Praze, absolvoval leadership program na IMD Business School. Pět let působil jako novinář ČTK v Praze a Bruselu. Následně pracoval pro Škoda Auto, finanční skupinu BXR nebo ve společnosti Coca-Cola. Podílel se na strategiích konkurenceschopnosti ČR a byl členem Národní ekonomické rady vlády. Celý život jej baví propojování různých světů, které spolu tolik nemluví, ale měly by.

Petr Just

politolog a vysokoškolský pedagog

PhDr. Petr Just, Ph.D. je absolventem doktorského studia Politologie na FSV UK, kde rovněž od roku 2005 vyučuje (aktuálně jako externí spolupracovník). Od roku 2007 je na hlavní pracovní poměr zaměstnán na Metropolitní univerzitě Praha, kde vede Katedru politologie a anglofonních studií.

Ve své pedagogické a související vědecké a publikační činnosti se zaměřuje na komparativní politologii, zejména na politické, vládní a stranické systémy České republiky (vč. období Československa) a dalších zemí střední Evropy, a dále USA a vybraných zemí západní Evropy. Specializuje se na otázky fungování demokratických systémů a institucí, se zaměřením na postavení prezidentů a druhých parlamentních komor, problematiku koaličního vládnutí, a dále proměn stranických systémů. Absolvoval stáže a studijní pobyty v USA, Korejské republice a na Slovensku, a dále více než dvě desítky pedagogických stážích coby hostující přednášející na zahraničních univerzitách (Island, Slovensko, Litva, USA, Rumunsko, Slovinsko, Kypr, Německo, Maďarsko, Polsko a Turecko). Je autorem či spoluautorem 8 monografií, více než 30 kapitol v monografiích a více než 20 odborných článků.

Pravidelně vystupuje na tuzemských i mezinárodních politologických konferencích, a rovněž poskytuje komentáře a analýzy pro tuzemská i zahraniční média.

Michal Kadera

vedoucí oddělení vnějších vztahů ŠKODA AUTO

Michal Kadera je vedoucím vnějších vztahů ŠKODA AUTO zodpovědným za celkové public/government affairs, politickou komunikaci, CSR, regionální rozvoj a veřejnou podporu.

Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a ukončil postgraduální studium na Právnické fakultě Universität Passau.

Působil jako ředitel CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu (2007-2012), předtím jako vedoucí oddělení pro evropské záležitosti na Ministerstvu školství (2005-2007) a jako expert na právo EU v Senátu Parlamentu ČR (2004-2005).

V rámci časových možností přednáší evropské právo a lobbing na různých univerzitách (Vysoká škola ekonomická, Západočeská univerzita aj.), publikuje o EU a účastní se mezinárodních konferencí. Od roku 2019 je předsedou správní rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Fond je zaměřený na regionální rozvoj Mladoboleslavska s alokací 780 mil Kč.

Pavlína Kalousová

Corporate Affairs & Communications Director Plzeňský Prazdroj CZSK

Pavlína Kalousová je ředitelka firemních vztahů a komunikace pro ČR, Slovensko a Německo Plzeňského Prazdroje. Ve vedení společnosti odpovídá za oblast udržitelnosti, public affairs a komunikace.

Před nástupem do Prazdroje založila alianci Byznys pro společnost, ze které vybudovala nejúspěšnější tuzemskou organizaci v oblasti firemní odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Pracovala na strategiích předních společností ve střední Evropě v oblasti udržitelnosti a diverzity. Více než 10 let byla také místopředsedkyní poradního orgánu vlády pro neziskové organizace a oblast sociální odpovědnosti.

Stála u zrodu inovativních projektů se společenským dopadem, jako jsou například dárcovské sms nebo Národní potravinová sbírka. Za svůj přístup získala řadu oborových ocenění, mezi nimi například Českou cenu za PR. Magazín Forbes ji poslední čtyři roky zařadil do žebříčku nejvlivnějších žen Česka.

David Klimeš

novinář, politický komentátor a vysokoškolský pedagog

Novinář a pedagog.

Komentuje politické a ekonomické dění pro Aktuálně.cz a Český rozhlas Plus. Vyučuje žurnalistiku na Fakultě sociálních věd.

Václav Kopecký

Head of Government Relations CEC Group

Václav Kopecký působí jako Head of Government Relations v mezinárodní poradenské firmě CEC Group (dříve CEC Government Relations).

S CEC Group spolupracuje již od roku 2012 s krátkou přestávkou v roce 2015, kdy pracoval jako poradce pro Českou technologickou agenturu v Číně. V minulosti se také např. podílel na tvorbě politických kampaní, pracoval jako poslanecký asistent či působil v neziskovém sektoru jako projektový koordinátor a analytik Asociace pro mezinárodní otázky.

Vystudoval čínská studia na University of Nottingham ve Velké Británii a teritoriální studia na Univerzitě Karlově v Praze, kde nyní externě vyučuje vztahy střední Evropy a Číny.

Jan Mládek

ekonom a politik

Jan Mládek je ředitel Českého Institutu Aplikované Ekonomie.

V roce 1983 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Titul CSc. získal v roce 1990 v Prognostickém ústavu Československé akademie věd, kde pracoval v letech 1984 až 1990 jako vědecký pracovník.

V letech 1991 – 1992 byl poradcem a následně náměstkem ministra na Federálním ministerstvu hospodářství Československé republiky. Poté pracoval jako výzkumný pracovník Středoevropské univerzity v Praze (1992-1998). V letech 1999 – 2001 byl prvním náměstkem Ministra financí ČR. V této funkci zastupoval ČR u Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu, D.C. V letech 2002 – 2005 byl poslancem Parlamentu ČR. Pak byl v letech 2002 – 2006 Ministrem zemědělství. V letech 2007 – 2013 byl ředitelem Českého Institutu Aplikované ekonomie, v letech 2013 -2017 byl opět poslancem. Více než 3 roky byl ministrem průmyslu a obchodu ČR.

Od roku 2017 je opět ředitelem Českého Institutu Aplikované Ekonomie.

Václav Nekvapil

Managing Partner CEC Group

Václav Nekvapil vede od roku 2010 českou pobočku mezinárodní poradenské firmy CEC Group (dříve CEC Government Relations).

Vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a veřejnou správu a diplomacii na École Nationale d´Administration (ENA) ve Francii. V roce 2013 obhájil disertační práci na Univerzitě Karlově v oboru politologie.

Před nástupem do CEC působil v neziskovém sektoru jako místopředseda a ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, dále ve státní správě (Úřad vlády, Parlament České republiky) a v oblasti politického marketingu.

V roce 2021 vydal v nakladatelství Grada popularizační knihu o lobbingu “Všichni jsme lobbisté“.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Tomáš Prouza je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, viceprezidentem Hospodářské komory a viceprezidentem evropského sdružení EuroCommerce.

Vystudoval diplomacii a ekonomickou žurnalistiku na VŠE Praha, vzdělání pro byznys si doplnil studiem MBA na britské The Open University.

V roce 2000 založil úspěšný server www.penize.cz, v letech 2004-2007 byl náměstkem ministra financí pro finanční služby, Evropskou unii a fiskální politiku, v roce 2007 spoluzakládal největší finančně-poradenskou firmu Partners a několik let pracoval na reformách finančních trhů pro Světovou banku ve Washingtonu. V lednu 2014 se vrátil do Prahy a působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti, od roku 2016 také jako vládní koordinátor digitální agendy.

V říjnu 2018 převzal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Anna Shavit

politoložka, konzultantka a odbornice na politický marketing

Politoložka, konzultantka a odbornice na politický marketing Anna Shavit přednáší na Karlově univerzitě problematiku související s volebními kampaně, politickým marketingem a propagandou.

Má velké zkušenosti s přípravou volebních strategií a pracovala na mnoha volebních kampaních v České republice, na Slovensku, Balkáně a dalších zemích. Zkušenosti má jak s prezidentskými kampaněmi, tak menšími projekty šitými na míru kandidátovi. Její heslo je, že kampaň nemusí být drahá, aby byla dobrá, musíte ale rozumět tomu, kde kandidujete. Poslední velký projekt, na kterém pracovala byla kampaň koalice SPOLU v parlametních volbách 2021.

Anna Shavit je doktorkou politologie, je bývalou absolventkou Fulbrightova stipendia (Columbia University New York 2007/2008).

Aleš Rod

Ekonom, podnikatel a vysokoškolský pedagog

Doktorát v oboru Ekonomická teorie získal na Vysoké škole ekonomické v Praze a nadále se věnuje akademické činnosti. Jeho výzkumný zájem se týká ekonomie regulace s aplikacemi v energetice a odpadovém hospodářství, veřejných financích, bankovnictví, zabývá se také analýzou stínové ekonomiky nebo závislostního chování.

V Centru ekonomických a tržních analýz (CETA) řídí výzkumné projekty, konzultuje strategické projekty pro veřejný i soukromý sektor v ČR i v zahraničí, investuje do malých firem a pomáhá neziskovému sektoru.

Je členem správní rady Anglo-American University a Spotřebitelského fóra.

Radek Špicar

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

Absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge. Je bývalým náměstkem místopředsedy vlády pro ekonomiku a později členem managementu Škoda Auto. Několik let také vedl středoevropskou pobočku amerického think-tanku Aspen Institute. V současné době působí jako
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a Business Europe, který je největším evropským zaměstnavatelským svazem. Je ženatý a má dvě dcery Antonii a Rozálii.

Můžete ho sledovat na Twitteru na adrese @R_Spicar_SP_CR

Antonín Berdych

Nezávislý konzultant

V letech 2003-2007 byl předsedou Asociace pro mezinárodní otázky a posléze do května 2015 působil jako předseda její Správní rady. Dlouhodobě působil i ve vedení Asociace nestátních neziskových organizací ČR.

Od roku 2008 zastával funkci ředitele kabinetu vicepremiéra pro evropské záležitosti na Úřadu vlády ČR, kde pracoval zejména při přípravách a realizaci českého předsednictví v EU. V letech 2010-2013 působil jako hlavní poradce Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Nyní pracuje jako nezávislý konzultant v soukromém sektoru pro oblast PR a PA.

Tomáš Petříček

Seniorní nerezidentní výzkumník v Centru globální politické ekonomie

Tomáš Petříček je seniorní nerezidentní výzkumník a působí v Centru globální politické ekonomie. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.) a mezinárodní politickou ekonomii na University of Warwick (MA). V minulosti působil jako ministr zahraničních věcí ČR (2018-2021), náměstek na ministerstvu zahraničních věcí (2018) a ministerstvu práce a sociálních věcí (2017) a poradce poslance Evropského parlamentu. Externě vyučoval mezinárodní politickou ekonomii na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Byl součástí Young Academic Network v rámci Foundation for European Progressive Studies Předmětem jeho odborného zájmu jsou mezinárodní politická ekonomie, nové technologie a jejich dopad na hospodářský vývoj, společenská odolnost a globální environmentální politika a klimatickou diplomacii a témata životního prostředí v zahraniční politice.

Kamila Biddle

Head of Communications v CEC Group

Kamila Biddle zastává pozici Head of Communications pražského týmu poradenské firmy CEC Group. Předtím působila například v automobilce ŠKODA AUTO, kde měla na starosti komunikaci korporátních témat.

Kamila Biddle se Public Relations a marketingu věnuje již dvě dekády a má bohaté zkušenosti z komerční i neziskové sféry. Zaměřuje se na strategické budování mediálního obrazu, marketingovou komunikaci a CSR. Hovoří česky a anglicky.

Jakub Hudec

Head of Public Affairs CZ/SK, Grayling

Jakub Hudec pracuje v agentuře Grayling již osmým rokem a své profesní zkušenosti ze státní správy získal na Ministerstvu školství, přičemž první zkušenosti s lobbingem má z České podnikatelské reprezentace v Bruselu. Během posledních let úspěšně vedl několik public affairs kampaní od legislativního lobbingu, přes budování koalic ke kampaním o zvyšování povědomí k odborným tématům. Za svou kariéru pracoval pro přední společnosti i asociace (Amazon, Bolt, Becton and Dickinson, AstraZeneca, Hewlett Packard, Allegro Group, Red Bull, Diageo, Profesní a odborovou unii zdravotních sester, Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu) z odvětví IT, digitální ekonomiky, zdravotnictví i FMCG. Český public affairs tým vede čtvrtým rokem a nově od prosince 2022 vede i public affairs tým na Slovensku. Aktuálně poskytuje strategické poradenství současným klientům, jakými jsou mimo jiných například společnosti jako McDonald‘s či KHNP.

Vít Jásek

Výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Mezi roky 2005 a 2010 byl manažerem programů společenské odpovědnosti firem (CSR) v České i Slovenské republice. Od r. 2010 do r. 2014 se pak zabýval oblastí Public Affairs v soukromé sféře. V r. 2014 se stal výkonným ředitelem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a aktivně se zabývá lobbingem prostřednictvím sociálních partnerů a formálního legislativního procesu.

Je členem celé řady resortních expertních týmů a pracovních týmů Rady hospodářské a sociální dohody (tripartit), např. pro oblasti hospodářské politiky, Evropské unie, pracovně-právních vztahů, a daní a pojištění.

Aktivně se také zabývá problematikou zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů a personálních politik, a to i ve spolupráci s odborovými organizacemi. Jedná se např. o témata rovného odměňování a nediskriminace, age managementu, zdraví zaměstnanců, prevence úrazů a nemocí z povolání, bezpečnosti práce apod.