Lobbing Academy

Starannie zaprojektowany program kursu oraz praktyczne podejście ekspertów do tematyki komunikacji public affairs dają unikatowe połączenie i wiedzę najwyższej klasy. Uczestnicy Akademii otrzymają możliwość efektywnego zdobywania praktycznej wiedzy od najlepszych specjalistów i jednocześnie uporządkowania swojego dotychczasowego rozumienia komunikacji korporacyjnej.

2 miesiące kursu
8 zjazdów
6 miesięcy Trendhouse Pass dla każdego uczestnika

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się tematyką komunikacji korporacyjnej oraz lobbingu, którzy chcę pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze. Zarówno osoby pracujące w roli in-house, jak i w agencjach skorzystają dzięki wiedzy zdobytej podczas kursu.

Format

 • Stacjonarny z materiałami online dla słuchaczy,
 • 2-miesięczny kurs,
 • 4-godzinne spotkania raz w tygodniu

Tematyka kursu

Akademia PA pozwoli na lepsze zrozumienie:

 • Roli komunikacji korporacyjnej w działaniach firmy
 • Mechanizmów i narzędzi public affairs
 • Uwarunkowań działalności lobbingowej w Polsce
 • Przebiegu procesu legislacyjnego oraz wpływu otoczenia gospodarczego na ten proces
 • Mechaniki kampanii wyborczych i ich wpływu na przebieg komunikacji PA
 • Czym jest digital advocacy?
 • Rola politycznego PR w kontekście działań PA
 • Praktycznego przełożenia narzędzi komunikacji PA na funkcjonownie firmy
 • Percepcji polityków na działania PA.

Lobbing Academy

Część I - 2h
Expert meeting
Miejsce public affairs w nowoczesnej komunikacji firmy

Współczesna korporacja prowadzi działania komunikacyjne na ogromnej liczbie frontów. Działania marketingowe, realizacja komunikacji CSR, public affairs, komunikacja kryzysowa – to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Próba zdefiniowania roli działań public affairs oraz lobbingu we współczesnych modelach korporacji nie jest łatwa.
Jak zatem spróbować zmierzyć się z tematem? Odpowiedzią może być spojrzenie w przeszłość, w celu zrozumienia modelu ewolucji komunikacji PA oraz uwarunkowań, które tym zmianom towarzyszyły. Pozwoli to na odnalezienie właściwego miejsca i celu PA w organizacji.

Część II - 2h
Expert meeting
Zadania, cele, możliwości - wyzwania przed którymi staje ekspert PA

Rola eksperta komunikacji PA to spore wyzwanie wymagające doskonałej znajomości zarówno korporacyjnych celów, jak i politycznych realiów w których osadzona jest dana firma. Precyzyjne stawianie sobie celów, koordynacja polityki komunikacyjnej firmy, budowanie strategii PA – to tylko część wyzwań, przed którymi stają specjaliści zarządzający wizerunkiem korporacji w oczach interesariuszy. Nie należy tu zapominać o bezpośrednim rzecznictwie interesów, które samo w sobie jest zadaniem niezwykle skomplikowanym i wymagającym zarówno dyplomacji, jak i strategicznego spojrzenia na firmę i jej otoczenie.

Część I - 2h
Expert meeting
Narzędzia PA - jak te wszystkie puzzle poukładać?

Mapping, interesariusze, analizy, networking – te wszystkie pojęcia nie są obce korporacyjnym specjalistom ds. PA. Wachlarz narzędzi zarówno w lobbingu, jak i komunikacji PA jest niezwykle szeroki. Dobranie odpowiednich narzędzi do obrony interesów firmy to istotna umiejętność dla każdego, kto chce efektywnie wspierać swoją organizacje w procesach zewnętrznej komunikacji.

Część II - 2h
Warsztaty
Budowanie strategii PA

Wszystkie elementy działań komunikacji korporacyjnej powinny wynikać z jasno określonej strategii PA. Czy będzie ona długofalowym planem narzuconym z europejskich centrali, czy będzie jednorocznym harmonogramem najważniejszych działań PA – to wszystko zależy od polityki firmy. Rolą specjalistów jest nakreślenie (w zależności od potrzeb) możliwie jak najefektywniejszej strategii, która wykorzystując obecne zasoby firmy jest w stanie pozwolić na skuteczną komunikację z otoczeniem interesariuszy.

Część I - 2h
Wykład z elementami warsztatu
Struktura i komunikacja partii politycznych vs PA

Pełne zrozumienie i obraz procesów polityczny nie jest możliwy do uchwycenia bez zdobycia praktycznej wiedzy o strukturach, modelach funkcjonowania i dynamice partii politycznych w Polsce. Wszystkie te obszary mają bezsprzeczny wpływ na prowadzenia działań komunikacji korporacyjnej i pozwalają o wiele lepiej zrozumieć przebieg procesów politycznych i ich wpływu na biznes.

Część II - 2h
Warsztat
Frakcje, emocje, wpływy - wektory władzy w polityce

Polityka w jednej ze swych definicji to ciągle dążenie do władzy. W tej grze o władze emocje odgrywają niebagatelne znacznie, frakcje dzielą wielkie formacje partyjne a wpływy bywają dzielone nie tylko pomiędzy koalicjantów, lecz również struktury partyjne.

Ta skomplikowana mozaika tworzy obraz wektorów władzy w polityce, których umiejętność analizy znacząco może wpłynąć na skuteczność działań public affairs.

Część I - 2h
Temat teoretyczny
Rola lobbingu w demokracji i jego modele

Lobbing jest naturalnym elementem współczesnej demokracji. Jego modele i zakres funkcjonowania mogą jednak różnić się ze względu na systemy polityczne czy partyjne. Jedno jest pewne – rola lobbingu w demokracji odgrywa istotną rolę.

Znajomość powiązań pomiędzy demokracją a lobbingiem, modele działalności lobbingowej oraz kwestia transparentności informacji w tym procesie – cały ten zakres, mimo że pozornie może wydawać się wiedzą teoretyczną, ma ogromne zastosowanie w praktycznym wymiarze działalności ekspertów od komunikacji.

Część II - 2h
Expert meeting
Jak nie zgubić się w labiryncie procesu legislacyjnego - o tym gdzie można wtrącić swoje zdanie

Proces legislacyjny powinien być dla każdego zainteresowanego polityką i działalnością lobbingową, niczym dobrze znana mapa. Niestety jest to mapa dynamiczna – mimo swoich stałych punktów, akcenty i siła wpływu poszczególnych etapów niemal w trybie ciągłym się zmienia.

Od konsultacji społecznych, przez międzyresortowe, od pracy Komitetu Stałego po prace parlamentarne – przeprowadzimy uczestników przez wszystkie elementy procesu legislacyjnego tłumacząc w przejrzysty sposób, w których momentach dyskusja na temat interesów z punktu widzenia biznesu ma największe znaczenie i możliwość oddziaływania.

Część I - 2h
Temat teoretyczny
Percepcja komunikacji korporacyjnej i lobbingu przez polityków

Jak politycy rozumieją i odczytują działania korporacji? Czy często spotykają się z działaniami lobbingowymi? W jaki sposób przygotowani są do rozmów z biznesem?

Często mówi się o komunikacji korporacyjnej i lobbingu od strony biznesu. Rzadko próbuje się jednak odwrócić perspektywę i spojrzeć na te działania okiem polityka.

Dzięki zaproszonym gościom, którzy działali aktywnie w polityce – słuchacze będą mogli nie tylko zdobyć wiedzę, w jaki sposób realizowany był lub jest dialog pomiędzy światem polityki a biznesu, lecz również zrozumieć perspektywę polityczną kontaktów z otoczeniem korporacji.

Część II - 2h
Expert meeting
Eksperci w Sejmie – percepcja komunikacji korporacyjnej
Część I - 2h
Media expert meeting
Medialna percepcja - czyli jak media widzą politykę i jej aktorów

Media i polityka żyją w nieodłącznej symbiozie. Spojrzenie na świat relacji politycznych okiem medialnych ekspertów i dziennikarzy pozwala dostrzec kolejne elementy w skomplikowanej mozaice świata komunikacji politycznej i korporacyjnej.

Jak media wpływają na świat polityki? Jak politycy używają mediów do realizacji swojej agendy? W jaki sposób odbywa się wymiana informacji pomiędzy dziennikarzami a przedstawicielami administracji państwowej?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą dostrzec kolejne, często umykające szczegóły, które pozwalają na jeszcze lepszą analizę sytuacji politycznej.

Część II - 2h
Expert meeting
Media o politykach, czyli kilka porad jak rozmawiać
Część I - 2h
Expert meeting
PA Agency vs In-House PA – cele, różnice i istota działań

Zarządzać komunikacją korporacyjną wewnątrz firmy to jedna strona medalu. Druga zaś to doradztwo zewnętrzne, w roli konsultanta PA. Różnice w podejściach, stylach pracy, spektrum działania – obie pozycje wymagają istotnych kompetencji poznawczo-społecznych, lecz obie pozycje również różnią się w zakresie dynamiki zarządzania całym procesem komunikacji korporacyjnej.

Manager wewnątrz firmy koordynuje o wiele więcej procesów i obszarów. Konsultant zaś prawdopodobnie koordynuje o wiele więcej sektorów (przez fakt pracy z kilkom klientami). To daje możliwości i rodzi pewne problemy. Czym różnią się oba podejścia, jak wygląda codzienność obu specjalistów – o tym wszystkim porozmawiamy z naszymi ekspertami.

Część II - 2h
Expert meeting
Kształtowanie strategii PA w korporacji

W jaki sposób budować strategię PA w korporacji? Jak o niej opowiadać i wyjaśniać wewnętrznym strukturom firmy jej celowość? Zadanie specjalisty ds. PA nie jest proste, ze względu na fakt potrzeby wewnętrznej komunikacji i eksplanacji zewnętrznych procesów komunikacji. Jak to skutecznie robić ? Opowiedzą nam o tym najlepsi eksperci.

Część I - 2h
Expert meeting
Digital Advocacy - o cyfrowej obronie interesów

Paradygmaty komunikacji, również tej politycznej, przeszły ogromne przeobrażenia w ostatniej dekadzie. Wykorzystanie mediów społecznościowych jest dzisiaj zjawiskiem absolutnie powszechnym. Media w komunikacji korporacyjnej to narzędzie pożądane, lecz bardzo delikatne i warto umieć dobrze dobrać konkretne kanały komunikacji do swoich potrzeb i grup docelowych. Zarówno lobbing, jak i szerzej pojęte public affairs korzystają dzisiaj w pełni z dobrodziejstw technologicznych, jakie daje nam świat.

Część II - 2h
Warsztat
Media społecznościowe w komunikacji politycznej
Jestem zainteresowany!