Wykładowcy

Wykładowcami oraz zaproszonymi ekspertami I edycji Akademii są praktycy PA, którzy bazując na własnym doświadczeniu, zapewnią kompleksowe wprowadzenie w tematykę public affairs. Zaproszeni eksperci wiedzę przekazywać bedą m.in. za pomocą warsztatów na konkretnych case'ach. Praktycy z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży, aktualne analizy i formuła warsztatowa gwarantują efektywną komunikację i doskonałe doświadczenie edukacyjne.

Barbara Brodzińska-Mirowska

Doktor nauk politycznych

Badaczka komunikacji, mediów i polityki. Naukowo związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad dziesięciu lat bada komunikację polityczną, profesjonalizację komunikacji, public relations i reputację w polityce oraz relacje polityki i mediów.

Wyniki badań publikuje w kraju i za granicą. Jest autorką książki „Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce. Przypadek Platformy Obywatelskiej (2013)” oraz współautorką książek „Niewykorzystane szanse? Partie polityczne w działaniu (2016)” i „Party organization and communication in Poland (2021)”.

Stała komentatorka wydarzeń politycznych w mediach ogólnopolskich.

Dominik Batorski

Data scientis

Dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, zajmuje się badaniem zmian społecznych i gospodarczych związanych z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwojem sztucznej inteligencji. Naukowo pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim. Jest też członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk. Jest współzałożycielem i Członkiem Zarządu w firmie Sotrender tworzącej narzędzia analityczne i rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego dla marketingu w mediach społecznościowych. Od 2014 roku animuje społeczność osób zajmujących się pracą z danymi i uczeniem maszynowym –organizuje meetupy Data Science Warsaw i kieruje Radą Programową konferencji Data Science Summit. Jako ekspert wielokrotnie doradzał jednostkom administracji rządowej i samorządowej, kierował przygotowywaniem kilkunastu opracowań analitycznych i ekspertyz.

Joanna Rakowska

Director, Pharma & Healthcare​

Joanna kieruje działem Pharma and Healthcare w CEC, odpowiedzialnym za przygotowywanie i wdrażanie strategii dotyczących ochrony zdrowia, obejmującej sektor farmaceutyczny, producentów sprzętu medycznego i dostawców opieki zdrowotnej. Współpracuje z liderami opinii, towarzystwami naukowymi i lekarzami. W szczególności ceni swoje doświadczenie we współpracy z organizacjami pacjentów, których aktywnie wspierała w realizowaniu inicjatyw i osiąganiu założonych celów. ​​

Joanna jest absolwentką Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Joanna ukończyła podyplomowe studia z zakresu farmakoekonomii w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.​

Michał Kanownik

Prezes Związku "Cyfrowa Polska "

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już 16 lat. Członek Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Związany z Digital Europe, organizacją zrzeszającą największe w Europie stowarzyszenia sektora ICT, w której dwukrotnie sprawował funkcję Członka Zarządu. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z kwestiami digitalizacji, cyberbezpieczeństwa, 5G oraz nowelizacją prawa m.in. autorskiego, podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówień publicznych. Wieloletni manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm – członków Związku Cyfrowa Polska, które stanowią istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce.

Marta Mikliszańska

Head of Public Affairs and Sustainability | Allegro.pl

Marta Mikliszańska jest ekspertką ds.publicznych i odpowiada za politykę publiczną oraz obszar zrównoważonego rozwoju w Allegro.pl. Marta ma wieloletnie doświadczenie w organizacjach biznesowych i administracji parlamentarnej.

Przed dołączeniem do Allegro w 2018 r., doradzała wielu polskim i międzynarodowym firmom m.in. z sektora IT w budowaniu relacji rządowych i tworzeniu strategii komunikacyjnych. Ukończyła stosunki międzynarodowe i studia latynoamerykańskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia europejskie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; była także stypendystką Rządu Brytyjskiego na London School of Economics.

Michał Kolanko

Dziennikarz

Dziennikarz polityczny. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od blisko 10 lat zajmuje się polityką. Najpierw jako bloger, później jako dziennikarz i analityk. Od 2017 roku dziennikarz dziennika „Rzeczpospolita”, wcześniej m.in. współzałożyciel serwisu 300POLITYKA. Prowadzi też codzienną audycję w Radiu RDC. Autor książki “Gamechanger: Za kulisami polityki”.

Jakub Szymik

Account Director, Global Campaigns, Red Flag Consulting

Jakub prowadzi globalnych klientów w londyńskim oddziale Red Flag Consulting, łącząc kompetencje prawne z doświadczeniem w budowaniu ruchów społecznych, współpracą z organizacjami pozarządowymi i działaniem na rzecz zaangażowania obywatelskiego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę dla NGO-sów, firm konsultingowych i kancelarii prawnych.

Podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim skupiał się na legislacji i polityce Unii Europejskiej. Od lat działa na rzecz promocji edukacji i jakości debaty publicznej poprzez budowanie środowiska debat parlamentarnych w Fundacji Polska Debatuje. Absolwent programu „Gen demokracji” Instytutu Bronisława Komorowskiego.

Janusz Piechociński

Prezes Izby Handlowo – Przemysłowej Polska Azja

Pełnił funkcję Wicepremiera i Ministra Gospodarki w latach 2012 – 2015.

Podczas swojej kadencji uczestniczył w spotkaniach na najwyższym szczeblu z przedstawicielami ponad 120 państw, aktywnie promując polską gospodarkę i jej produkty, a także zachęcając do inwestycji w Polsce.

Z wykształcenia ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu analiz ekonomicznych oraz wspierania inwestycji. Zorganizował i przewodniczył licznym misjom biznesowym, których celem było zacieśnianie kontaktów gospodarczych między Polską a jej partnerami biznesowymi.

Aktualnie pełni funkcję Prezesa Izby Handlowo – Przemysłowej Polska Azja oraz Piechociński Consulting, gdzie doradza zarządom spółek giełdowych w Polsce oraz zagranicznym funduszom inwestycyjnym.

Marek Kotlarski

Partner, Government Relations, CEC Group

Marek Kotlarski kieruje działem government relations w CEC. Głównym obszarem jego zawodowej działalności są kwestie regulacyjne związane przede wszystkim z obszarem rynków finansowych, infrastruktury oraz mediów.

Z CEC jest związany od 2004 roku, wcześniej był m.in. Szefem Biura Zagranicznego Klubu Parlamentarnego AWS (1997-2000) oraz szefem gabinetu politycznego Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (2000-2001), gdzie odpowiadał za kwestie regulacyjne oraz kontakty z parlamentem. W latach 2000-2001 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Energetyka S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki Chem Trans Logistics Wschód. W latach 2013-2016 przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku.

Jest autorem artykułów dotyczących spraw konstytucyjnych oraz międzynarodowych w „Rzeczpospolitej” oraz tygodnikach „Nowe Państwo” oraz „Ozon”. Był stałym współpracownikiem miesięcznika „Gazeta Bankowa”, gdzie regularnie zamieszczał teksty dotyczące kolekcjonerstwa oraz rynku sztuki. Pochodzi z Warszawy, ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekonomię o specjalności handel zagraniczny. Studiował również stosunki międzynarodowe. Jego pasją są podróże oraz sztuka.

Małgorzata Molęda-Zdziech

dr hab. prof. SGH

Doktor nauk humanistycznych (socjologia, Uniwersytet Warszawski). Ukończyła antropologię kulturową w Paryżu, na Uniwersytecie Réné Descartes.

Kieruje Katedrą Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2017 do marca 2020 była dyrektorką zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk – Biuro PolSCA PAN w Brukseli.

Ekspertka sieci doradców TEAM EUROPE.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół lobbingu i rzecznictwa interesów oraz komunikowania i mediatyzacji życia publicznego. Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce lobbingu (m.in. wraz z Krzysztofem Jasieckim i Urszulą Kurczewską „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000 oraz II wydanie rozszerzone 2006; z U. Kurczewską „Lobbing w Unii Europejskiej”, w Instytucie Spraw Publicznych, Warszawa 2002) oraz mediach i komunikowaniu, m.in.: „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin Warszawa 2013 oraz „Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2”, A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, (red.), Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2015.

Odznaczona francuskim Orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Académiques).

Agnieszka Wąglorz

Director, Campaigns​, CEC Group

Agnieszka Wąglorz kieruje działem Campaigns w CEC. Zajmuje się budowaniem koalicji, kampaniami oddolnymi i rzecznictwem cyfrowym. Specjalizuje się w angażowaniu związków społecznych i biznesu w procesy polityczne i legislacyjne. ​

Agnieszka posiada bogate doświadczenie profesjonalne w sektorze organizacji pozarządowych – udzielała się między innymi jako członkini zarządu w Fundacji Polska Debatuje i jako koordynatorka kampanii #Młodzi​
PrzyGłosie. ​

Ukończyła studia magisterskie z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie zdobywa uprawnienia do pełnienia zawodu adwokata przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. ​

Mówi biegle po polsku i po angielsku.​

Michał Leksiński

COO, CEC Group

Michał pełni funkcję Chief Operations Officer w CEC Group. Jest odpowiedzialny za zarządzanie bieżacymi procesami firmy. Dodatkowo wspiera kreację strategii komunikacyjnych oraz projektów PA działaniami public relations i rozwiązywaniem kryzysów wizerunkowych. Pracował dla klientów z niemal wszystkich sektorów. Doświadczenie zdobywał między innymi w sektorach: cyfrowym, transportowym, FMCG, awiacji, farmaceutyce i logistyce.

Wcześniej w CEC zarządzał dziełem Communications, stworzył również i zarządzał działem komunikacji Krajowej Rady Notarialnej, gdzie był odpowiedzialny zarówno za kontakty z mediami, jak i sprawy regulacyjne. Pracował na wyższym szczeblu przy pięciu kampaniach wyborczych dla partii Platformy Obywatelskiej i prowadził liczne projekty szkoleniowe oraz komunikacyjne w organizacjach pozarządowych.

Jest absolwentem marketingu politycznego i komunikacji medialnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentem pięciu kierunków studiów podyplomowych z psychologii i wywiadu gospodarczego (SWPS, Collegium Civitas, Akademia Leona Koźmińskiego). Jest trenerem w dziedzinie komunikacji interpersonalnej. Obecnie jest wykładowcą Collegium Civitas, gdzie prowadzi zajęcia ze sztuki narracji oraz wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej na przedmiocie „Public Affairs”.

Autor książki „Projekt: Ekspedycja”, w której przybliża świat sportów ekstremalnych i sponsoringu korporacyjnego. Fan wspinaczki wysokogórskiej. Obecnie na etapie realizacji projektu Korony Ziemi (zdobycia najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów).